RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN iwantatesla.info

De gebruiksvoorwaarden van iwantatesla.info zijn van toepassing op alle gebruikshandelingen op de website.

Daarnaast gelden voor het gebruik van dit platform een aantal richtlijnen bij het uploaden en downloaden van de ondertitels.

1. Bij iwantatesla.info respecteren wij de intellectuele eigendomsrechten van derden. Bij het uploaden van de door de gebruiker gemaakte ondertitels verklaart de geregistreerde gebruiker dat deze de auteursrechthebbende is op de (inhoud van de) ondertitels en dus gerechtigd is om deze op de website te plaatsen.

2. Het is niet toegestaan om door anderen gemaakte ondertitels of gedeelten daarvan over te nemen en te gebruiken in de ondertitels die geupload worden op iwantatesla.info tenzij hiertoe toestemming is verkregen van de auteursrechthebbende. Het is tevens niet toegestaan ander materiaal zoals beeldmateriaal, geluidsmateriaal etc. zonder toestemming van de auteursrechthebbende op de website te plaatsen. Het is eveneens niet toegestaan om warez, mp3 bestanden of links hiernaar op de website te plaatsen, alsmede privacygevoelige gegevens van derden op de website openbaar te maken.

3. Door het plaatsen van de ondertitels op iwantatesla.info gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden en verleent deze de andere gebruikers van iwantatesla.info toestemming om deze ondertitels te gebruiken.

4. Het is slechts toegestaan de ondertitels op iwantatesla.info te gebruiken voor privdoeleinden.

5. Indien een gebruiker of derde de mening is toegedaan dat (intellectuele eigendoms-) rechten worden geschonden door de inhoud van iwantatesla.info kan deze de notice en take down procedure gebruiken teneinde diens rechten te handhaven.